Tải Game iWin Online

MENU

Sự kiện giờ vàng iWin Online hôm nay

Sự kiện giờ vàng iWin Online hôm nay

BQT iWin Online tổ chức sự kiện giờ vàng iWin Online hôm nay 27/04/2013.

Thời gian
– Từ 19h30 – 21h00 27/04/2013

Nội dung
Vào khoảng thời gian từ 19h30 – 21h00 27/04/2013 khi nạp win vào tài khoản bạn sẽ được:
– Nhân 4 giá trị win cho các lượt nạp CARD.
– Nhân 3 giá trị win cho các lượt nạp SMS.


Trả lời