Mộng Tam Quốc

  • Mỗi Tướng lĩnh trong Mộng Tam Quốc (3Q) đều được thể hiện dưới dạng thẻ bài, sở hữu thẻ bài nào sẽ cho phép bạn sử dụng vị tướng đó. Dù vậy đối với chế […]0

    So sánh Heroes trong Mộng Tam Quốc với DotA

    Mỗi Tướng lĩnh trong Mộng Tam Quốc (3Q) đều được thể hiện dưới dạng thẻ bài, sở hữu thẻ bài nào sẽ cho phép bạn sử dụng vị tướng đó. Dù vậy đối với chế […]
  • Trong tất cả các game, chức năng hỗ trợ đóng vai trò quan trọng nhưng do thành tích mờ nhạt hơn nên hầu như không được game thủ chú ý, Mộng Tam Quốc cũng không […]0

    Những tướng support tốt nhất trong Mộng Tam Quốc

    Trong tất cả các game, chức năng hỗ trợ đóng vai trò quan trọng nhưng do thành tích mờ nhạt hơn nên hầu như không được game thủ chú ý, Mộng Tam Quốc cũng không […]