Tải Game iWin Online

MENU

Mộng Tam Quốc

So sánh Heroes trong Mộng Tam Quốc với DotA
Đăng ngày: 28.11.2012
Mỗi Tướng lĩnh trong Mộng Tam Quốc (3Q) đều được thể hiện dưới dạng thẻ bài, sở hữu thẻ bài nào sẽ cho phép bạn …
Những tướng support tốt nhất trong Mộng Tam Quốc
Đăng ngày: 21.11.2012
Trong tất cả các game, chức năng hỗ trợ đóng vai trò quan trọng nhưng do thành tích mờ nhạt hơn nên hầu như không …